Stichting Stroomhuis Neerijnen staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSNI/fiscaal nummer 8139 35 556.

Bezoekadres: Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen

Postadres: Stichting Stroomhuis, Kloppenhofstraat 6, 4175 CK Haaften

E-mail: info@stroomhuisneerijnen.nl

Doelstelling

Stroomhuis Neerijnen is een cultureel centrum in het gelijknamige kasteeldorp in de Betuwe. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Stroomhuis Neerijnen maken diverse werkgroepen een uitgebreid programma volgens de volgende programmalijnen: Beeldende Kunst, Film, Muziek, Natuur en erfgoed en voordrachtskunst. Zo zijn er het jaar rond exposities, films, lezingen, natuurexcursies en andere evenementen. Wij kunnen dit programma alleen realiseren dankzij onze enthousiaste vrijwilligers.

Inkomsten

De inkomsten worden verkregen door entreegelden te heffen, verhuur van de zaal en een bijdrage van de Gemeente West Betuwe. Het streven is dat het inkomen voldoende is om de directe kosten voor de organisatie te dekken. Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

Bestuurssamenstelling

  • A. van der Velde, Voorzitter
  • W. de Bruin, Penningmeester
  • D.H. Kusters, bestuurslid
  • Vacant, 2 bestuursleden

Voor de jaarrekening 2022 klik hier

Voor de jaarrekening 2023 klik hier

 

Deel dit bericht, kies een platform!