webEricborriaskampvught2019

Het waar gebeurde verhaal van George en Ursula Levi, een verhaal dat goed afloopt - vertelling door Eric Borrias - aansluitend passende piano-improvisaties door Tomás van Emden, daarna nagesprek

Mijn pop huilt ’s nachts

za 4 mei

aanvang 15 uur, entree € 7,50, kinderen van 10 tot 15 jaar (bij voorkeur onder begeleiding) € 5


Stroomhuis Neerijnen werkt samen met de stichting Bol aan herdenking van de Tweede Wereldoorlog in al haar facetten.
Niet alleen de vrijheid, maar ook de herdenking van de slachtoffers.
Leren van het verleden is ook nodig, vanwege wat nu zich weer voordoet of kan voordoen.

Eric Borrias heeft deze voorstelling gemaakt op verzoek van Kamp Vught, in relatie tot de kindertranssporten die bijna 76 jaar geleden (in 1943) hebben plaatsgevonden.


'Kamp Vught' (iets ten zuiden van 's-'s-Hertogenbosch) was een van de drie zogenoemde 
concentratiekampen van de nazi's in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier werden talloos veel mensen (onder wie veel Joden) vermoord, dan wel als vee afgevoerd naar 'vernietigingskampen', zoals Auschwitz.
Tegenwoordig is 'Kamp Vught' in Nederland een Nationaal Monument.


Dit programma is in samenhang met de activiteiten van de stichting BOL rond 4 en 5 mei.
We doen dit nu, een jaar na eerdere succesvolle opvoeringen in Stroomhuis Neerijnen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de scholen uit de voormalige gemeente Neerijnen.


Vanuit de scholen kwam daarop onder meer deze reactie:


Mijn dank breng ik graag over. … Ik betreur het dat het mij niet gegeven werd om zelf de vertelling bij te wonen. Leerlingen vertelden mij dat de verteller zo inlevend had verteld met zoveel verschillende stemmen.


George en Ursula Levi, twee joodse kinderen in Duitsland. Ze worden vlak voor de Tweede Wereldoorlog begint door hun moeder naar Nederland gestuurd. In de hoop dat ze daar veilig zijn. Met niet meer dan een koffer en elkaar. Maar ook in Nederland zijn ze niet veilig. Ze wonen op allerlei plekken om maar niet gepakt te worden. Toch gebeurt dat. En zo komen George en Ursula terecht in Kamp Vught. Ze hebben niemand meer, behalve elkaar en de pop van Ursula. De pop die troost als je huilt, de pop die ruikt naar thuis, veilig.


De pop die altijd bij je blijft. Toch?


Een voorstelling over dilemma’s van kinderen in oorlogstijd, doorzettingsvermogen, afscheid en opnieuw beginnen.


De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met Nationaal Monument Kamp Vught, in het kader van het Crossroad project in Brabant.


Dank is zeker ook verschuldigd aan George en Ursula Levi die vanuit de VS, waar zij nu wonen, hun medewerking aan deze voorstelling hebben verleend.