Resultaat van de Vroege Vogelexcursie Stroomhuis op 7 mei 2022

Om 5u:59, bij zonsopgang, startte de wandeling van 2,5 uur door het Landgoed Waardenburg en Neerijnen met maar liefst 25 deelnemers en drie IVN-natuurgidsen. De excursie was ook via de Nationale Vogelweek aangekondigd, waardoor deelnemers soms van ver kwamen. De excursie was zowel gericht op het luisteren naar de zang als op het bekijken van vogels. Dat je een klein vogeltje dat in de top van een boom zit te zingen zo prachtig kunt bekijken door een telescoop, was voor een aantal een extra verrassing.

Lijst waarnemingen

 • Knobbelzwaan                            Grauwe gans
 • Grote Canadese gans                 Bergeend
 • Nijlgans                                        Wilde eend
 • Krakeend                                      Fazant
 • Fuut                                               Aalscholver
 • Grote Zilverreiger                       Blauwe reiger
 • Ooievaar                                        Buizerd
 • Torenvalk                                      Slechtvalk
 • Waterhoen                                    Meerkoet
 • Scholekster                                   Kluut
 • Kievit                                             Kokmeeuw
 • Visdief                                           Holenduif
 • Houtduif                                       Turkse tortel
 • Koekoek                                        Gierzwaluw
 • Groene specht                              Grote bonte specht
 • Boerenzwaluw                              Graspieper
 • Heggenmus                                   Roodborst
 • Nachtegaal                                    Gekraagde roodstaart
 • Roodborsttapuit                           Zanglijster
 • Merel                                              Tuinfluiter
 • Grasmus                                        Zwartkop
 • Braamsluiper                                Cetti’s zanger
 • Kleine karekiet                             Fitis
 • Tjiftjaf                                            Winterkoning
 • Koolmees                                       Pimpelmees
 • Staartmees                                    Boomklever
 • Boomkruiper                                Ekster
 • Gaai                                                Kauw
 • Zwarte kraai                                  Spreeuw
 • Huismus                                         Vink
 • Kneu                                                Putter
 • Groenling                                       Rietgors

64 verschillende soorten, gehoord en gezien. Een mooi resultaat voor een mooie vroege zaterdagochtend. Gevolgd door een prima ontbijt.

Deel dit bericht, kies een platform!

Onze activiteiten