Onze nieuwsbrief  

Wilt u op de hoogte blijven van ons programma? Meld u nu aan.
 

captcha 

   

Bescherming van uw persoonsgegevens vindt Stroomhuis Neerijnen belangrijk.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus en streven ernaar niet alleen een uitgebreid aanbod op onze website ter beschikking te stellen, ook streven wij ernaar uw recht op privacy te waarborgen. De wettelijke grondslag hiervan is terug te vinden in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet.

1. Welke persoonsgegevens ontvangen wij van u?
Op diverse plekken op deze website heeft u de mogelijkheid persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld: e-mail adres, naam en aanhef). U verstrekt deze persoonsgegevens vrijwillig aan ons.

Bij ieder bezoek aan onze website en bij elke opvraag van een bestand worden door ons, en deels ook door derden, over die handeling toegangsgegevens in de vorm van protocolbestanden opgeslagen. Elk bestand bestaat uit:

  1. De website van waaruit u onze website oproept;
  2. Het IP-adres;
  3. Het tijdstip en de datum van toegang;
  4. De aanvraag van de cliënt;
  5. De http-antwoordcode;
  6. De overgedragen gegevenshoeveelheid;
  7. De informatie over de browser en het bedrijfssysteem welke u gebruikt.

2. Cookies
Om uw bezoek aan onze website zo gemakkelijk mogelijk te maken, gebruiken wij cookies om ons productaanbod weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van uw internetbrowser en op uw eigen computer worden opgeslagen.

Onderstaand vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies en het doel waarvoor we deze cookies gebruiken. Een aantal van deze cookies is noodzakelijk om deze website aan te kunnen bieden. Deze cookies worden op uw computer opgeslagen zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben. Andere cookies worden slechts opgeslagen indien u hiervoor toestemming gegeven heeft.

Stroomhuis Neerijnen-cookie: 

Bevat de actuele datum. Deze informatie is vereist voor datum gebaseerde services op de website. De cookies is een dag geldig. Na afloop van deze periode wordt de cookie automatisch gewist.

De cookie dient niet ter identificatie van de bezoeker en wordt niet gebruikt voor het analyseren van het gebruikersgedrag.

Stroomhuis Neerijnen systeem-cookies: 

Deze cookies slaan algemene sessie-informatie op welke nodig is voor het basis functioneren van de website. Deze informatie is vereist voor het laden van de website binnen een redelijke termijn (door middel van lastverdeling over diverse servers). De cookies worden na afloop van elk bezoek automatisch gewist.

De cookies dienen niet ter identificatie van de bezoeker en worden niet gebruikt voor het analyseren van het gebruikersgedrag.

U kunt uw browser vanzelfsprekend zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies gewist worden. Als u wilt weten hoe u dit bij uw internetbrowser kunt instellen, raden wij u aan de helpfunctie van uw browser of van de softwareproducent te raadplegen voor aanwijzingen over het blokkeren en/of verwijderen van cookies.

3. Wat doen we met uw gegevens?
De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. De logbestanden en de daarin opgenomen gegevens worden ter bescherming van onze systemen opgeslagen, bijvoorbeeld ten behoeve van de identificatie van aanvallen op onze systemen. Deze gegevens kunnen door Stroomhuis Neerijnen niet tot identificeerbare personen worden herleid. Stroomhuis Neerijnen koppelt deze gegevens niet aan andere gegevensbronnen.

Wij verwerken en gebruiken de persoonsgegevens, die u vrijwillig aan ons verstrekt, voor het:

• toezenden van onze nieuwsbrief, indien u hiervoor aangemeld bent;
• beantwoorden van door u aan ons gestelde vragen.

Wanneer u heeft toegestemd in de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief, met hierin informatie over producten, acties en nieuws met betrekking tot ons aanbod, toe te sturen.

Uw gegevens worden onmiddellijk vernietigd, mits er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, wanneer uw gegevens niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. 

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig in de opties van uw browser. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

4. Welke mogelijkheden heb ik om het opslaan van de gegevens tegen te gaan?
U heeft het recht om, op verzoek, gratis inlichtingen te verkrijgen over de van u opgeslagen persoonsgegevens. Verder kunt u het gebruik van uw gegevens te allen tijde met toekomstige werking tegenspreken. Voorts heeft u volgens de Wbp het recht bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik en/of het doorgeven van uw gegevens voor informatie doeleinden. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen heeft u bovendien het recht die persoonsgegevens te verbeteren, te blokkeren en/of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze hieronder genoemde Gegevensbescherming.
 
Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de e-mail nieuwsbrief, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Afmelden is mogelijk middels de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

5. Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze opmerkingen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website en wij raden u aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de websites waarnaar verwezen wordt ook in acht te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites die via deze verschillende links wordt aangeboden en wij maken ons deze inhoud niet eigen.
Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, evenals voor schade die ontstaat door het gebruiken dan wel het niet-gebruiken van de inlichtingen, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen, aansprakelijk. Voor andere opmerkingen is de redactie alleen aansprakelijk wanneer die van een eventuele onwettige of strafbare inhoud op de hoogte is en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan tegen te gaan.

6. Facebook
Op de website en het platform van Stroomhuis Neerijnen worden social plug-ins (‘plug-ins’) en banners van het sociale netwerk Facebook.com gebruikt, welke wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). 
De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo (witte letter ‘f’ op een blauwe tegel of een opgestoken duim) of zijn voorzien van de tekst ‘Facebook Social Plug-in’. 
De lijst met social plug-ins van Facebook en informatie over de weergave ervan is te vinden op: http://developers.facebook.com/plugins
. Als de gebruiker een webpagina van Stroomhuis Neerijnen bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt met de browser van de gebruiker een directe verbinding gemaakt met de servers van Facebook. Facebook verzendt de inhoud van de plug-in direct naar de browser, welke vervolgens de inhoud aan de website koppelt. Stroomhuis Neerijnen heeft dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en de gebruiker wordt daarover alleen geïnformeerd volgens onze stand van kennis: http://www.facebook.com/help/?faq=17512.
Door het gebruik van de plug-ins wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld dat de gebruiker de bijbehorende pagina van onze website of ons platform heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook aangemeld is, kan Facebook het bezoek in het Facebook-account van de gebruiker opnemen. Als de gebruiker de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te drukken of een bericht te posten, wordt de bijbehorende informatie direct van de browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als de gebruiker geen Facebook-account heeft, is het toch mogelijk dat Facebook het IP-adres van de gebruiker achterhaalt en opslaat.

Websitebeheerders kunnen de plug-ins van Facebook op hun eigen website of platform overnemen. Als bij Facebook geregistreerde gebruikers op deze plug-ins klikken, posten ze automatisch een bericht in hun Facebook-profiel om aan te geven dat ze de gekoppelde inhoud van de websitebeheerder goedkeuren. De opgenomen plug-in van Facebook ‘communiceert’ doorlopend met Facebook en verzendt, bij een bezoek aan de internetpagina waarop de plug-in wordt gebruikt, onmiddellijk gegevens aan Facebook, ook als de gebruiker er niet op heeft geklikt.

De browser laadt met een iFrame-element niet alleen de eigenlijk opgeroepen pagina, maar ook een kleine extra ‘pagina op de pagina’ die de plug-in bevat. In het geval van plug-ins van Facebook zijn dit iFrame-element en de brontekst in hun geheel afkomstig van Facebook. Daardoor kunnen ze niet door Stroomhuis Neerijnen worden gecontroleerd of bewerkt.
Als de gebruiker niet is aangemeld of niet bij Facebook geregistreerd is, wordt toch een cookie aangemaakt die twee jaar geldig is en een kenmerk bevat zoals:B7dcTqgWq3fuDgIIFw77QPIO.
Als met de browser later opnieuw verbinding wordt gemaakt met de server van het sociale netwerk, wordt deze cookie verzonden en kan deze daar eventueel worden gebruikt om een profiel aan te maken. Bij gebruikers die zich naderhand registreren, is het ook dan nog mogelijk dat de gegevens van de cookie worden gekoppeld. Als de gebruiker tijdens de actieve browsersessie bij Facebook aangemeld is, wordt zowel de opgeroepen pagina als de cookie doorgegeven. Daarbij kunnen de gegevens van de sessie-ID aan het desbetreffende gebruikersaccount worden gekoppeld. Stroomhuis Neerijnen weet niet in hoeverre en voor welk doeleinde Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Voor meer informatie over de rechten van de gebruiker op dit gebied en de instellingen waarmee de privacy van de gebruiker beschermd kan worden, dient contact opgenomen te worden met Facebook Inc. of kan het privacybeleid van Facebook geraadpleegd worden: http://www.facebook.com/policy.php
.
Het is mogelijk social plug-ins van Facebook te blokkeren met invoegtoepassingen voor de browser van de gebruiker, bijvoorbeeld de ‘Facebook Blocker’:http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

7. Wijzigingen
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Stroomhuis Neerijnen gewijzigd worden. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

8. Hebt u nog meer vragen?
Indien u verdere vragen heeft met betrekking tot het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw gegevens, kunt u zich richten tot: 

   

Nieuws

Programma van de pers

Het najaarsprogramma van cultureel centrum Stroomhuis is gereed. Ons nieuwe programmaboekje rolt op ma 28 aug van de pers. Snel daarna is het op veel plaatsen gratis verkrijgbaar. Ook in onze horeca: UIT-spanning het Stroomhuis.
Ook is het allemaal al hiernaast te lezen op onze website. Voor specifieke thema's: klik op 'knoppen' als: 'exposities', 'muziek', 'filmhuis', etc. Voor reserveringen: klik op knop 'Reserveren'. 
Kijk maar, en kom bezoeken wat u leuk lijkt!


weblogoWerelseklanken

'Wereldse Klanken'

Stroomhuis Neerijnen start in september een twééde maandelijkse concertserie op de zondagmiddag: 'Wereldse Klanken', steeds op de eerste zondag van de maand. Deze concerten staan in het teken van authentieke muziek uit landen uit de gehele wereld. Voorbeelden zijn fado, klezmer en zigeunermuziek. Tijdens de eerste acht concerten zal muziek ten gehore worden gebracht uit landen in Europa, daarna ook van elders.
Dit alles dus naast de succesvolle serie 'Rivierenland Klassiek'. Daarmee gaat Stroomhuis zeker verder, te weten op steeds de dérde zondagmiddag van de maand.


webfilmchina2
Cinema
China

Het Filmhuis van Stroomhuis brengt dit najaar (november) een bijzondere vierdelige filmcyclus over 'Cinema China'. Het gaat zeker om de opmerkelijke 'vijfde generatie' Chinese regisseurs, die het Mao-verleden verwerken en zoeken naar nieuwe openingen. Ook regisseurs uit het inmiddels ingelijfde Hongkong, en uit Taiwan, de 'afvallige' provincie, krijgen aandacht. Ondanks die politieke verschillen voelen de filmmakers in de drie gebieden een sterke culturele band en erfenis. Marc Westermann, filmexpert Stroomhuis, is onze gids in deze indrukwekkende Chinese filmontwikkeling. De eerste filmavond China is met een authentiek Chinees etentje.


Weer bereikbaar !

Stroomhuis Neerijnen is weer goed bereikbaar. Want de Steenweg - tussen Geldermalsen/Tricht en Waardenburg - is weer voor alle verkeer vrijgegeven. De aanleg van een fietspad langs die route heeft meer dan een halfjaar geduurd, en vergde voor velen steeds een enorme omweg. Mooi dat dat fietspad er nu ligt. En ook heel fijn dat Stroomhuis en Uitspanning het Stroomhuis nu weer goed te bereiken zijn!


webzwerfbieb3

'Zwerfbieb Stroomhuis'

Stroomhuis Neerijnen heeft in horecagelegenheid 'UIT-spanning het Stroomhuis' een heel bijzondere bibliotheek geopend. Namelijk een boekenkast vol boeken, en ook dvd's en cd's, die je gratis mag meenemen en lenen als je dat leuk lijkt.
Tegelijk mag je er ook boeken, films en muziek in terug zetten die je zelf mooi vond en waarvan je anderen wilt laten meegenieten.
'Delen' heet dat. We geven dit initiatief, samen met Bibliotheek Rivierenland, de naam 'Zwerfbieb Stroomhuis'. Info bij Wim Schoutendorp: 06-13473992


Stroomhuis zoekt 
technici (m/v)

Door de almaar groeiende belangstelling voor de activiteiten van cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen is er behoefte aan uitbreiding van onze werkgroep technische ondersteuning. Heb jij (m/v) kennis van theatertechniek als licht, geluid en projectie, en wil je dat met ons delen, of wil je dit graag leren: geef je op en sluit je dan aan bij de groep vrijwilligers van Stroomhuis Neerijnen. Belangstellenden voor wie dit een uitdaging is, kunnen zich melden via ons mailadres: 

Leuk als je je aangesproken voelt!

   
© Design by Pino&Partner