Drie inwoners Rivierenland tonen betrokkenheid bij visueel gehandicapten ver weg

Start charitatief project
Stroomhuis 2019

vrijdag 31 mei

aanvang: 20 uur, toegang vrij

Cees van der Windt – oogarts in het Rivierenland ziekenhuis – zal uitleg geven bij het werk, dat hij jaarlijks  in Zuid Oost Azië doet

Bert van de Brink – pianist en accordeonist, en bepaald geen onbekende in het Stroomhuis - zal een benefietbijdrage leveren aan deze avond.
Bert verlangt, vanwege het hem persoonlijk nauw aan het hart liggende goede doel, geen honorarium voor dit optreden.


Hiermee wordt tevens de keramiek  expositie van Cees’ vrouw Anke de Jong geopend.
Van de verkopen van het werk van Anke de Jong zal een afdracht ten goede komen aan Eye Care Z.O. Azië

Voor u is er vrij entree; wel wordt u in de gelegenheid gesteld een gift te doneren voor Eye Care Foundation Zuidoost Azië

NB: Eye Care Foundation Zuidoost Azië betreft een fiscaal gunstige ANBI-stichting, met als rekeningnummer:  NL14 ABNA 0543 4445 54 t.n.v. Eye Care Foundation