Kunstlezing Paul Bröker, over het verbeelde antisemitisme in de christelijke kunst

Beeld van Joden

donderdag 6 juni

aanvang: 14 uur, entree € 12,50, reserveren is nodig

button 2


In de Oudheid, tijdens het Romeinse rijk, hadden de Joden een geprivilegieerd status, maar hun positie verslechterde toen het christendom in het Romeinse imperium staatsgodsdienst werd.
Joden worden dan gehaat voor de moord op Christus, om hun ongeloof en woekerpraktijken.

De Britse koning Edward I verbant in 1290 alle Joden uit Engeland.
In de 14e eeuw worden de Joden in Frankrijk ervan beschuldigd melaatsen te hebben omgekocht om alle waterbronnen te besmetten en zo pestepidemieën te veroorzaken.
Het gerucht verspreidt zich razendsnel over Europa en maakt duizenden joodse slachtoffers.
De middeleeuwse katholieke (tegen)paus Benedictus XIII beveelt in 1415 Joden onder te brengen in getto’s.                                                                                                                                        

De christelijke kunst van de Middeleeuwen en Renaissance liet zich niet onbetuigd.
Joden komen naar voren als trawanten van de duivel en als halsstarrigen die vasthouden aan de oude leer.

De verhalen die Joden moeten zwartmaken, worden veelvuldig in beeld gebracht.
In hun zucht naar geld zijn zij navolgers van Judas.
Op voorstellingen van de kruisiging wordt hun niet alleen de dood van Jezus in de schoenen geschoven; gedurende de lezing zal blijken dat zij daarvoor ook voor eeuwig verdoemd zijn.