webmagisch

Kunstlezing Thea Willemsen, n.a.v. tentoonstelling in het Catharijne Convent Utrecht

Magische miniaturen

een kleurrijke blik op de middeleeuwen

donderdag 26 april

Aanvang: 14 uur, Entree € 12,50.  button 2Reserveren nodig.

.

NB: Deze kunstlezing komt in de plaats van een eerder aangekondigde lezing over hetzelfde onderwerp op woensdag 9 mei, door Paul Bröker. Vanwege persoonlijke verplichtingen komt die te vervallen


Kunstlezing door Thea Willemsen

Deze expositie in Catharijne Convent in Utrecht, loopt t/m 3 juni 2018

Thea Willemsen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Laatmiddeleeuwse schilderkunst.
Thea geeft al jaren cursussen en lezingen.


Over Middeleeuwse miniaturen

Dit voorjaar organiseert Museum Catharijneconvent te Utrecht in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een tentoonstelling van de mooiste middeleeuwse miniaturen uit de Zuidelijke Nederlanden. Het is een zeldzame gelegenheid om geschilderde miniaturen in kostbare handschriften te bekijken.  

Van de tiende tot de zestiende eeuw zijn veel religieuze handschriften vervaardigd. Meestal in scriptoria in kloosters, maar naarmate de getijdenboeken populairder werden ook in ateliers van leken. In de vijftiende eeuw lag het epicentrum in de Zuidelijke Nederlanden. Het kon gaan om een heel klein gebedenboekje voor persoonlijk gebruik, of om grote missalen. Het waren echte kunstvoorwerpen waarin opdrachtgevers hun leefwereld weerspiegeld zagen.

Veel handschriften werden vervaardigd in opdracht van de stedelijke elite, de kunstmecenassen van die tijd. Zij waren ook geïnteresseerd in wereldlijke onderwerpen. We moeten hierbij denken aan verhalen uit de klassieke oudheid, ridderromans maar ook encyclopedische werken. En ook deze handschriften zijn voorzien van bijzondere illustraties.

 

Er gaat veel schuil achter de miniaturen. De beeldentaal geeft ons een kijkje in het dagelijks leven in de middeleeuwen. Behalve Bijbelse taferelen zien we processies en jachttaferelen, gebruiksvoorwerpen voor landbewerking, muziekinstrumenten en veel meer. De kleurrijke bladrandversiering is een feest voor het oog, met kleine fantastische wezentjes en dieren verstopt in acanthusranken.