webroman

Kunstlezing Lisette le Blanc,

over de expositie in Groningen

Romantiek van het Noorden

donderdag 12 april

button 2

Aanvang 14 uur, 
Entreeprijs 12,50

Reserveren nodig

Het Groninger Museum organiseert tot en met 6 mei een grensoverschrijdende tentoonstelling over landschapsschilderkunst.

Daarover geeft kunsthistorica Lisette le Blanc in Stroomhuis een inleiding.

De tentoonstelling in Groningen omvat bijna honderd werken uit Nederland, Duitsland, Scandinavië en Groot-Brittannië.
De onderwerpen zijn reizen, de kracht van de natuur en spiritualiteit.

De landschapsschilderkunst nam tijdens de Romantiek (ca 1800-1850) een grote vlucht.
Niet alleen spreken deze schilderijen nog steeds tot de verbeelding, ook ontstond er in deze periode een nieuwe opvatting die een bepalende invloed had op de moderne kunst.

Schilders keken niet alleen meer zorgvuldig om zich heen, ze keerden hun blik ook naar binnen, naar hun eigen innerlijk.
De landschappen worden gevarieerd en veranderlijk, als de gemoedstoestand van de mens.

Deze tentoonstelling presenteert de Nederlandse Romantiek, met schilders als Barend Koekoek, Wijnand Nuijen en Andreas Schelfhout.
Dit in een internationale context, met schilders als Caspar David Friedrich en J.M.W. Turner.