webmonumentendagCultuurlezing Pierre van der Schaaf over thema Open Monumentendag

‘Boeren, Burgers en
Buitenlui’


wo 13 sep  

Aanvang 14 uur. Entree € 12,50. Reserveren nodig. Dat kan via deze website.

NB: Deze lezing kan helaas niet doorgaan. Tot deze afgelasting is besloten vanwege een te gering blijkende belangstelling. Onze excuses.‘Boeren, Burgers en Buitenlui’is het thema van de Open Monumentendag 2017.
Vooral de eerste twee ‘mensensoorten’ kenden lang hun eigen ‘zuil’.
Qua geloof, werk, politieke kleur en/of vakbeweging en voor wat betreft hun voorkeur voor bepaalde kunstsoorten.
Naast deze twee categorieën waren er tot voor kort ook nog de wereldlijke en de kerkelijke adel die menigmaal een soort dictaat oplegden aan hun onderdanen.


Waren deze zuilen de afgelopen eeuwen tamelijk streng van elkaar gescheiden, na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een sterke tendens de scheidslijnen tussen de verschillende soorten te laten vallen.
Voor een groot deel is dat te danken aan de ‘Buitenlui’: mensen die ‘van buiten’ de eigen zuil kwamen en hun eigen cultuur meebrachten.
En ook gingen Boeren en Burgers zelf de wereld verkennen en traden daarbij buiten hun eigen territorium.


Denk aan de kerkelijke en adellijke broodheren die eerst de muzieksoorten van Haydn en Mozart bepaalden, maar waarbij deze grootheden later hun eigen weg volgden.
De oorspronkelijk ‘zwarte’ jazz muziek uit de VS van Amerika, die de muziek van Stravinsky en vele anderen beïnvloedde.
De politiek die muziek van Shostakovich en Peter Schat c.s. kleurde (en meer dan dat) en beeldende kunst die werd geïnspireerd door tal van zich ogenschijnlijk los van elkaar voordoende ontwikkelingen.

In deze muziek- en cultuurlezing geeft Pierre van der Schaaf (Tiel) daar aan de hand van beeld en geluid een inkijkje in.
Grenzen tussen Boeren, Burgers en Buitenlui vervagen en maken plaats voor universele en grens doorbrekende vormen van kunst die niet meer zijn gebonden aan achtergrond of status.