Lezing: Art Nouveau

Deze lezing wordt verzorgt door Roland Gieles


Datum: 19 mei 1922

Aanvang: donderdagmiddag 14.00 uur

Kosten: € 12,50

Druk hier om uw kaarten te bestellen


LEZING ART NOUVEAU

De periode rond 1900 werd door velen beleefd als een optimistische tijd. Er was politieke stabiliteit, een relatief goede economie en op technologisch vlak werd er grote vooruitgang geboekt. Vol verwachting keek men uit naar de 20e eeuw. Dat optimisme leefde ook onder kunstenaars. Zij wilden een nieuwe kunst maken, die in alles afweek van de traditionele, academische smaak.

Kunst en architectuur moest aansluiten bij de moderne tijd. Zo zag de Art Nouveau het levenslicht. Kunstenaars lieten zich inspireren door de natuur, maar ook door niet-westerse kunst, zoals Japanse prenten en kunstnijverheid. De vernieuwing was het doel en dat gebeurde in heel de Westerse wereld. Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Nieuwe Kunst; allemaal namen voor dezelfde vernieuwing.

In deze lezing kijken we naar deze boeiende nieuwe ontwikkelingen in de kunst.

Alphonse Mucha, Affiche voor JOB vloeipapier, 1896, kleurenlitho, diverse collecties. Bron: Wikimedia.

 

 

Deel dit bericht, kies een platform!

Onze activiteiten