webHeesseltscheUiterwaardenAnton

Stroomhuis Natuur & Landschap - excursie vanaf Theetuin Heesselt

Op ontdekking in Heesseltsche Uiterwaarden

dinsdag 18 juni 

aanvang 19 uur, start: parkeerplaats Theetuin bij de oude steenfabriek aan de Waal bij Heesselt, deelname:  € 5,
de rondtocht duurt tot circa 21:30 uur
 


In 2019 is de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden klaar.
Het doel van dit alles is hoogwaterveiligheid (daling van 5,5 cm).
Plus, met als twééde doel: natuurontwikkeling.


Het levert 200 hectare nieuwe natuur op.

Foto boven: Anton van der Velde


Eén aaneengesloten natuurgebied met ruimte voor dynamische rivier gebonden ontwikkelingen.
Op dit moment is er nog niet bekend hoe het beheer gestalte zal krijgen.
Er zal een deel agrarisch beheerd worden met daarnaast  een natuurlijk deel.
Het eerste jaar zal zich veel pioniersvegetatie ontwikkelen.
Door de nevengeulen en het strangengebied is er ruimte voor veel vogelsoorten.
Vooral veel eenden en steltlopers, maar ook de visarend is al gesignaleerd.
Behalve vele vogels is ook de bever aanwezig.

We starten met onze ontdekkingstocht bij de theetuin bij de steenfabriek aan de Waal bij Heesselt. Dat is theetuin 'River Lounge', Steenfabriek 3, 4063 CE Heesselt.
Daar is ruimte om de auto te parkeren en na afloop gelegenheid om iets te gebruiken.