webDoornappelAntonStroomhuis Natuur & Landschap - lezing Twan Teunissen

Natuur langs Rijn
en Waal

dinsdag 12 maart   

Aanvang: 20 uur, entree: € 5,-


Sinds vijfentwintig jaar wordt er gewerkt aan natuurontwikkeling langs de rivieren in Nederland.
Twan Teunissen vertelt in het Stroomhuis over wat er de afgelopen vijfentwintig jaar gebeurde in natuurgebied de Gelderse Poort, en wat dat opleverde voor natuur, bezoekers én bewoners.

De Gelderse Poort ligt langs Rijn en Waal, tussen Nijmegen, Arnhem en de grens met Duitsland.
In de natuurgebieden krijgen natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte. Hoogwater bijvoorbeeld, dat zorgt voor afzetting van zand en klei, maar ook natuurlijke begrazing.

In onze regio vinden in de nieuw ingerichte Heesseltsche Uiterwaarden vergelijkbare processen plaats.

Tijdens de lezing wordt verteld wat deze processen betekenen voor de spectaculaire ontwikkeling van bijzondere riviernatuur.

Voor het gebied betekent natuurontwikkeling een verandering.
Het oude agrarische landschap maakt plaats voor iets nieuws.
Een landschap waar klei werd gewonnen voor de steenfabrieken, waar ruimte werd gemaakt voor rivierwater, waar grote grazers hun intrede deden en waar mensen vrije toegang kregen.

Sommige bewoners waren tegen, anderen zagen kansen. Die laatsten zorgden voor een nieuwe poot in de plattelandseconomie die draait op natuurrecreatie en natuurtoerisme.

De lezing op 12 maart vindt plaats in Stroomhuis Neerijnen.

Twan Teunissen is presentator van het natuurprogramma Buitengewoon, van Omroep Gelderland; tot vorig jaar werkte hij bij Stichting Ark, een in 1989 opgerichte particuliere natuurorganisatie die onderzoek verricht en initiatieven neemt voor natuurbescherming en natuurbeheer. Tegenwoordig is Twan boswachter bij Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort.