Onze nieuwsbrief  

Wilt u op de hoogte blijven van ons programma? Meld u nu aan.
 

captcha 

   
webkoekoekVroege Vogels 2017 - II

zaterdagochtend 13 mei 2017
   bij het krieken van de dag

Het is vandaag Nationale Vogeldag 2017!

Hierbij de liefst 59 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

En: deze avond hebben we in het Filmhuis van Stroomhuis ook nog twee heel bijzondere vogelfilms gezien:

  • ‘De terugkeer van de ijsvogel’, (2015) van Cees van Kempen
  • de eerste documentaire (uit 1922) over de bijzondere gedragingen van de koekoek!

Ons toegelicht door Marc Westermann, de vogel- en filmexpert van Stroomhuis.
NB: op foto een jonge koekoek wordt gevoerd door zijn 'peetmoeder', een kleine karekiet.

NB: vergelijk onderstaande lijst ook eens met die van 25 maart! Toen waren er namelijk deels andere vogels. Dit vanwege de schier permanente vogeltrek! Sommige van hen komen ons land in, andere gaan juist weer weg ...

         
1

aalscholver

  31

koolmees

2

blauwe reiger

  32

krakeend

3

boerenzwaluw

  33

kuifeend

4

boomklever

  34

meerkoet

5

boomkruiper

  35

merel

6

bosuil

  36

Nijlgans

7

buizerd

  37

oeverloper

8

Cetti’s zanger

  38

ooievaar

9

ekster

  39

paapje

10

fazant

  40

pimpelmees

         
11

fitis

  41

putter

12

fuut

  42

rietgors

13

gaai

  43

roodborst

14

gekraagde roodstaart

  44

roodborsttapuit

15

gierzwaluw

  45

scholekster

16

grasmus

  46

spreeuw

17

graspieper

  47

staartmees

18

grauwe gans

  48

tjiftjaf

19

groene specht

  49

Turkse tortel

20

groenling

  50

veldleeuwerik

         
21

grote bonte specht

  51

vink

22

grote mantelmeeuw

  52

wilde eend

23

grote zilverreiger

  53

winterkoning

24

heggenmus

  54

witte kwikstaart

25

houtduif

  55

zanglijster

26

huismus

  56

zilvermeeuw

27

huiszwaluw

  57

zwartkop

28

kauw

  58

zwarte kraai

29

kievit

  59

zwarte stern

30

kleine karekiet

     
         
   

Nieuws

Programma van de pers

Het najaarsprogramma van cultureel centrum Stroomhuis is gereed. Ons nieuwe programmaboekje rolt op ma 28 aug van de pers. Snel daarna is het op veel plaatsen gratis verkrijgbaar. Ook in onze horeca: UIT-spanning het Stroomhuis.
Ook is het allemaal al hiernaast te lezen op onze website. Voor specifieke thema's: klik op 'knoppen' als: 'exposities', 'muziek', 'filmhuis', etc. Voor reserveringen: klik op knop 'Reserveren'. 
Kijk maar, en kom bezoeken wat u leuk lijkt!


weblogoWerelseklanken

'Wereldse Klanken'

Stroomhuis Neerijnen start in september een twééde maandelijkse concertserie op de zondagmiddag: 'Wereldse Klanken', steeds op de eerste zondag van de maand. Deze concerten staan in het teken van authentieke muziek uit landen uit de gehele wereld. Voorbeelden zijn fado, klezmer en zigeunermuziek. Tijdens de eerste acht concerten zal muziek ten gehore worden gebracht uit landen in Europa, daarna ook van elders.
Dit alles dus naast de succesvolle serie 'Rivierenland Klassiek'. Daarmee gaat Stroomhuis zeker verder, te weten op steeds de dérde zondagmiddag van de maand.


webfilmchina2
Cinema
China

Het Filmhuis van Stroomhuis brengt dit najaar (november) een bijzondere vierdelige filmcyclus over 'Cinema China'. Het gaat zeker om de opmerkelijke 'vijfde generatie' Chinese regisseurs, die het Mao-verleden verwerken en zoeken naar nieuwe openingen. Ook regisseurs uit het inmiddels ingelijfde Hongkong, en uit Taiwan, de 'afvallige' provincie, krijgen aandacht. Ondanks die politieke verschillen voelen de filmmakers in de drie gebieden een sterke culturele band en erfenis. Marc Westermann, filmexpert Stroomhuis, is onze gids in deze indrukwekkende Chinese filmontwikkeling. De eerste filmavond China is met een authentiek Chinees etentje.


Weer bereikbaar !

Stroomhuis Neerijnen is weer goed bereikbaar. Want de Steenweg - tussen Geldermalsen/Tricht en Waardenburg - is weer voor alle verkeer vrijgegeven. De aanleg van een fietspad langs die route heeft meer dan een halfjaar geduurd, en vergde voor velen steeds een enorme omweg. Mooi dat dat fietspad er nu ligt. En ook heel fijn dat Stroomhuis en Uitspanning het Stroomhuis nu weer goed te bereiken zijn!


webzwerfbieb3

'Zwerfbieb Stroomhuis'

Stroomhuis Neerijnen heeft in horecagelegenheid 'UIT-spanning het Stroomhuis' een heel bijzondere bibliotheek geopend. Namelijk een boekenkast vol boeken, en ook dvd's en cd's, die je gratis mag meenemen en lenen als je dat leuk lijkt.
Tegelijk mag je er ook boeken, films en muziek in terug zetten die je zelf mooi vond en waarvan je anderen wilt laten meegenieten.
'Delen' heet dat. We geven dit initiatief, samen met Bibliotheek Rivierenland, de naam 'Zwerfbieb Stroomhuis'. Info bij Wim Schoutendorp: 06-13473992


Stroomhuis zoekt 
technici (m/v)

Door de almaar groeiende belangstelling voor de activiteiten van cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen is er behoefte aan uitbreiding van onze werkgroep technische ondersteuning. Heb jij (m/v) kennis van theatertechniek als licht, geluid en projectie, en wil je dat met ons delen, of wil je dit graag leren: geef je op en sluit je dan aan bij de groep vrijwilligers van Stroomhuis Neerijnen. Belangstellenden voor wie dit een uitdaging is, kunnen zich melden via ons mailadres: 

Leuk als je je aangesproken voelt!

   
© Design by Pino&Partner