Onze nieuwsbrief  

Wilt u op de hoogte blijven van ons programma? Meld u nu aan.
 

captcha 

   
webcettisVroege Vogels 2017 - I

zaterdagochtend 25 maart 2017
   bij het krieken van de dag

Hierbij de 57 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

De meest bijzondere daarvan (foto): Cetti's zanger!
Bij ons weten zijn die nu voor de eerste keer waargenomen op Landgoedgoed Neerijnen/Waardenburg.

Wat dus opnieuw een enorme soortenrijkdom
anders gezegd:
wat een fantastische biodiversiteit!

 
1

aalscholver

31

matkop

2

blauwe reiger

32

meerkoet

3

boomklever

33

merel

4

boomkruiper

34

nijlgans

5

brandgans

35

ooievaar

6

buizerd

36

pimpelmees

7

Cetti’s zanger

37

putter

8

ekster

38

rietgors

9

fazant

39

roodborst

10

fuut

40

roodborsttapuit

 
11

gaai

41

slobeend

12

graspieper

42

sperwer

13

grauwe gans

43

spreeuw

14

groene specht

44

staartmees

15

groenling

45

steenuil

16

grote bonte specht

46

stormmeeuw

17

18

grote mantelmeeuw

heggenmus

47

tjiftjaf

48

torenvalk

19

holenduif

49

Turkse tortel

20

houtduif

50

vink

21

huismus

51

waterhoen

22

kauw

52

wilde eend

23

kievit

53

winterkoning

24

kneu

54

witte kwikstaart

25

kokmeeuw

55

zanglijster

26

kolgans

56

zomertaling

27

koolmees

57

zwarte kraai

28

krakeend


29

30

kuifeend

mandarijneend

 
   

Nieuws

Programma van de pers

Het najaarsprogramma van cultureel centrum Stroomhuis is gereed. Ons nieuwe programmaboekje rolt op ma 28 aug van de pers. Snel daarna is het op veel plaatsen gratis verkrijgbaar. Ook in onze horeca: UIT-spanning het Stroomhuis.
Ook is het allemaal al hiernaast te lezen op onze website. Voor specifieke thema's: klik op 'knoppen' als: 'exposities', 'muziek', 'filmhuis', etc. Voor reserveringen: klik op knop 'Reserveren'. 
Kijk maar, en kom bezoeken wat u leuk lijkt!


weblogoWerelseklanken

'Wereldse Klanken'

Stroomhuis Neerijnen start in september een twééde maandelijkse concertserie op de zondagmiddag: 'Wereldse Klanken', steeds op de eerste zondag van de maand. Deze concerten staan in het teken van authentieke muziek uit landen uit de gehele wereld. Voorbeelden zijn fado, klezmer en zigeunermuziek. Tijdens de eerste acht concerten zal muziek ten gehore worden gebracht uit landen in Europa, daarna ook van elders.
Dit alles dus naast de succesvolle serie 'Rivierenland Klassiek'. Daarmee gaat Stroomhuis zeker verder, te weten op steeds de dérde zondagmiddag van de maand.


webfilmchina2
Cinema
China

Het Filmhuis van Stroomhuis brengt dit najaar (november) een bijzondere vierdelige filmcyclus over 'Cinema China'. Het gaat zeker om de opmerkelijke 'vijfde generatie' Chinese regisseurs, die het Mao-verleden verwerken en zoeken naar nieuwe openingen. Ook regisseurs uit het inmiddels ingelijfde Hongkong, en uit Taiwan, de 'afvallige' provincie, krijgen aandacht. Ondanks die politieke verschillen voelen de filmmakers in de drie gebieden een sterke culturele band en erfenis. Marc Westermann, filmexpert Stroomhuis, is onze gids in deze indrukwekkende Chinese filmontwikkeling. De eerste filmavond China is met een authentiek Chinees etentje.


Weer bereikbaar !

Stroomhuis Neerijnen is weer goed bereikbaar. Want de Steenweg - tussen Geldermalsen/Tricht en Waardenburg - is weer voor alle verkeer vrijgegeven. De aanleg van een fietspad langs die route heeft meer dan een halfjaar geduurd, en vergde voor velen steeds een enorme omweg. Mooi dat dat fietspad er nu ligt. En ook heel fijn dat Stroomhuis en Uitspanning het Stroomhuis nu weer goed te bereiken zijn!


webzwerfbieb3

'Zwerfbieb Stroomhuis'

Stroomhuis Neerijnen heeft in horecagelegenheid 'UIT-spanning het Stroomhuis' een heel bijzondere bibliotheek geopend. Namelijk een boekenkast vol boeken, en ook dvd's en cd's, die je gratis mag meenemen en lenen als je dat leuk lijkt.
Tegelijk mag je er ook boeken, films en muziek in terug zetten die je zelf mooi vond en waarvan je anderen wilt laten meegenieten.
'Delen' heet dat. We geven dit initiatief, samen met Bibliotheek Rivierenland, de naam 'Zwerfbieb Stroomhuis'. Info bij Wim Schoutendorp: 06-13473992


Stroomhuis zoekt 
technici (m/v)

Door de almaar groeiende belangstelling voor de activiteiten van cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen is er behoefte aan uitbreiding van onze werkgroep technische ondersteuning. Heb jij (m/v) kennis van theatertechniek als licht, geluid en projectie, en wil je dat met ons delen, of wil je dit graag leren: geef je op en sluit je dan aan bij de groep vrijwilligers van Stroomhuis Neerijnen. Belangstellenden voor wie dit een uitdaging is, kunnen zich melden via ons mailadres: 

Leuk als je je aangesproken voelt!

   
© Design by Pino&Partner