websteenfabriekAloude bedrijfstak langs grote rivieren - landschapslezing Marcel Dings (Wienerberger)

Steenfabrieken in West-Betuwe

di 23 jan  

Aanvang 20 uur, entree € 5, reserveren niet nodig

webkoekoekVroege Vogels 2017 - II

zaterdagochtend 13 mei 2017
   bij het krieken van de dag

Het is vandaag Nationale Vogeldag 2017!

Hierbij de liefst 59 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

En: deze avond hebben we in het Filmhuis van Stroomhuis ook nog twee heel bijzondere vogelfilms gezien:

  • ‘De terugkeer van de ijsvogel’, (2015) van Cees van Kempen
  • de eerste documentaire (uit 1922) over de bijzondere gedragingen van de koekoek!

Ons toegelicht door Marc Westermann, de vogel- en filmexpert van Stroomhuis.
NB: op foto een jonge koekoek wordt gevoerd door zijn 'peetmoeder', een kleine karekiet.

NB: vergelijk onderstaande lijst ook eens met die van 25 maart! Toen waren er namelijk deels andere vogels. Dit vanwege de schier permanente vogeltrek! Sommige van hen komen ons land in, andere gaan juist weer weg ...

         
1

aalscholver

  31

koolmees

2

blauwe reiger

  32

krakeend

3

boerenzwaluw

  33

kuifeend

4

boomklever

  34

meerkoet

5

boomkruiper

  35

merel

6

bosuil

  36

Nijlgans

7

buizerd

  37

oeverloper

8

Cetti’s zanger

  38

ooievaar

9

ekster

  39

paapje

10

fazant

  40

pimpelmees

         
11

fitis

  41

putter

12

fuut

  42

rietgors

13

gaai

  43

roodborst

14

gekraagde roodstaart

  44

roodborsttapuit

15

gierzwaluw

  45

scholekster

16

grasmus

  46

spreeuw

17

graspieper

  47

staartmees

18

grauwe gans

  48

tjiftjaf

19

groene specht

  49

Turkse tortel

20

groenling

  50

veldleeuwerik

         
21

grote bonte specht

  51

vink

22

grote mantelmeeuw

  52

wilde eend

23

grote zilverreiger

  53

winterkoning

24

heggenmus

  54

witte kwikstaart

25

houtduif

  55

zanglijster

26

huismus

  56

zilvermeeuw

27

huiszwaluw

  57

zwartkop

28

kauw

  58

zwarte kraai

29

kievit

  59

zwarte stern

30

kleine karekiet

     
         
webcettisVroege Vogels 2017 - I

zaterdagochtend 25 maart 2017
   bij het krieken van de dag

Hierbij de 57 verschillende soorten vogels die we hebben gezien en/of gehoord.

De meest bijzondere daarvan (foto): Cetti's zanger!
Bij ons weten zijn die nu voor de eerste keer waargenomen op Landgoedgoed Neerijnen/Waardenburg.

Wat dus opnieuw een enorme soortenrijkdom
anders gezegd:
wat een fantastische biodiversiteit!

 
1

aalscholver

31

matkop

2

blauwe reiger

32

meerkoet

3

boomklever

33

merel

4

boomkruiper

34

nijlgans

5

brandgans

35

ooievaar

6

buizerd

36

pimpelmees

7

Cetti’s zanger

37

putter

8

ekster

38

rietgors

9

fazant

39

roodborst

10

fuut

40

roodborsttapuit

 
11

gaai

41

slobeend

12

graspieper

42

sperwer

13

grauwe gans

43

spreeuw

14

groene specht

44

staartmees

15

groenling

45

steenuil

16

grote bonte specht

46

stormmeeuw

17

18

grote mantelmeeuw

heggenmus

47

tjiftjaf

48

torenvalk

19

holenduif

49

Turkse tortel

20

houtduif

50

vink

21

huismus

51

waterhoen

22

kauw

52

wilde eend

23

kievit

53

winterkoning

24

kneu

54

witte kwikstaart

25

kokmeeuw

55

zanglijster

26

kolgans

56

zomertaling

27

koolmees

57

zwarte kraai

28

krakeend


29

30

kuifeend

mandarijneend