Landschapsplan West Betuwe 

 

Het ‘groene maatpak’ dat Nederland met de ruilverkaveling kreeg aangemeten is aan vernieuwing toe.

Lezing door Henk van Blerck


Datum: dinsdagavond 7 februari 2023

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 6,00

Druk hier om uw kaarten te bestellen


Tussen 1946 en 1976 werd door de ruilverkaveling Nederland opnieuw ingericht.

Dit gebeurde volgens een strak opgezet plan. Dit grootste nationale kunstwerk werd met veel zorg en aandacht gemaakt. Het Landschapsplan is nu aan vernieuwing toe. We staan opnieuw voor een grote verbouwing.

Duurzame en betaalbare woningen, energieopwekking, omslag naar kringlooplandbouw en verbetering van de biodiversiteit zullen tot grote veranderingen in het landschap leiden.

Henk van Blerck bespreekt met ons ‘Het groene maatpak’ van West Betuwe en hoe dat door de ontwikkelingen onder druk komt te staan.

Henk van Blerck heeft zijn promotieonderzoek uitgegeven in een boek: Landschapsplan Nederland.

 

 

Deel dit bericht, kies een platform!

Onze activiteiten