De heg is van levensbelang voor de natuur

Spreker: Kenneth Rijsdijk is wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en houdt een warm pleidooi voor de terugkeer van heggen in ons landschap.


Datum: dinsdagavond 23 januari 2024

Aanvang: 20.00 uur

Entree: € 6,00 (incl. koffie of thee)

Druk hier om uw kaarten te reserveren


Volgens Kenneth Rijsdijk moet de heg terugkeren in het Nederlandse landschap.

De heg kan een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit, opvang van koolstof, voorkomen van overstromingen en nog veel meer. Hij schat dat er na de oorlog 225.000 kilometer heg in het Nederlandse landschap is verdwenen.

Stadsuitbreidingen, de toepassing van prikkeldraad en de schaalvergroting in de landbouw zijn hiervoor verantwoordelijk. Het gaat in Nederland erg slecht: planten en insecten verdwijnen langzaam en het aantal plagen en misoogsten nemen toe. Dat komt mede door het verdwijnen van de heggen.

Heggen kunnen veel water opvangen om overstromingen tegen te gaan, plagen bestrijden, koolstoffen opslaan en planten en gewassen beschermen tegen ammoniakdampen en schimmels.

Ook kunnen zij een verbindingszone vormen tussen natuurgebieden.

Kortom: Heggen zijn van levensbelang.

De noodzakelijke veranderingen in de agrarische sector zullen ook leiden tot landschappelijke veranderingen en de heggen kunnen daarin een belangrijke functie vervullen.

Deel dit bericht, kies een platform!