Winst- en verliesrekening 2018  2017 
Opbrengst activiteiten 23.612   22.220  
Directe kosten activiteiten -16.291   -15.073  
Netto inkomsten activiteiten   7.321   7.147
Afschrijving materiële activa 3.390   2.532  
Onderhoud materialen 1.395   2.348  
Kantoorkosten 769   678  
Representatiekosten 232   276   
Rente en bankkosten 239   189  
Algemene kosten 4.333   4.725  
    10.358   10.748
Resultaat verlies   -3.037   -3.601

 

Balans per 31 december 2018 2017 2018 2017
ACTIVA         Passiva    
Inventaris 11.847   9.193   Vermogen 34.591 37.628
          Subsidie lift 10.000  
Voorraad 100   100        
          Crediteuren 586 38
Debiteuren 377       Overige schulden 880 -42
Overige vorderingen 100   754        
Rabobank betaalrekening 12.826   990        
Rabobank spaarrekening 20.756   26.525        
Kas 51   62        
    46.057   37.624   46.057 37.624
Balans totaal   46.057   37.624   46.057 37.624