Winst- en verliesrekening 2021 2020
Opbrengst activiteiten 10.641   14.247  
Directe kosten activiteiten -3.557   -6.672  
Netto inkomsten activiteiten   7.084   7.575
Afschrijving materiële activa 2.223   3.254  
Onderhoud materialen 1.315   2.341  
Kantoorkosten 1.928 739  
Representatiekosten 175   53
Rente en bankkosten 211   288  
Algemene kosten 1.229   1.864  
    7.081   8.539
Resultaat    3   -964

Balans per 31 december 2021 2020 2021 2020
ACTIVA Passiva
Inventaris 2.741 4.964 Vermogen 20.788 27.836
Subsidie lift -7.052
Voorraad 100 100
Crediteuren
Debiteuren Overige schulden 222
Overige vorderingen 459 170
Rabobank betaalrekening 4.195 522
Rabobank spaarrekening 13.490 15.000
Kas 25 28
21.010 20.784 21.010 20.784
Balans totaal 21.010 20.784 21.010 20.784

Deel dit bericht, kies een platform!