webeefjeExpositie Joost de Jonge (schilderijen), Jeroen Hollander (tekeningen) en  Eefje van den Braak (keramiek)       

Lijnen, grondtonen, kleuren

di 26 sep t/m wo 18 okt
 


De tentoonstelling is alle dagen open (m.u.v. maandagen), steeds van 11 tot 17 uur, toegang vrij.Tijdens deze tentoonstelling in Stroomhuis drie zeer uiteenlopende beeldend kunstenaars. 
  • Joost de Jonge experimenteert in zijn schilderijen met de toepassing van compositorische modellen uit de muziek en de poëzie. 
  • Jeroen Hollander tekent al heel lang imaginaire stads- en openbaar vervoerplannen.
  • Eefje van den Braak is als keramiste geboeid door gewone zaken als een radiator of tandwiel, te weten door objecten die een krachtig lijnenspel in zich hebben.

0ver de beeldend kunstenaars:

Joost de Jonge 
webjoost2

Joost de Jonge (1975) woont in Vianen. Hij kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag en studeerde cum laude af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ook volgde hij opleidingen in onder meer Barcelona.
Tevens is hij gastdocent geweest aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als onderwerp het Ekphrasis project, waarover ruimschoots is bericht in de internationale pers, onder meer in Columbia Journal.


Werk van Joost is over de hele wereld verspreid. Het hangt in veel privé- en bedrijfscollecties (onder meer: privé Lisa Weithorn LA, bedrijfs: Banca Civica Madrid). Solo exposities had en heeft hij in Spanje, Atlanta en San Diego (USA) en uiteraard ook in Nederland. Zijn eerst volgende solo expositie heeft medio november plaats in Genève..
Daarnaast nam hij met zijn werk deel aan groepsexposities c.q. kunstbeurzen in onder meer Los Angeles, New Jersey, The Hamptons, Verona, Napels, Milaan, Bologna, Basel, Barcelona, Athene, Amsterdam en Londen. 


In de werken die Joost gemaakt heeft onder de noemer The Ekphrasis Project', staat het experimenteren met de toepassing van compositorische modellen van de muziek en de poëzie in zijn schilderkunst centraal.
Ekphrasis onderscheidt zich daarbij van het begrip synesthesie, waarbij het om een simultane zintuiglijke gewaarwording gaat, een samenklinken van de zintuigen ten tijde van de waarneming.

Bij geluid ziet men dan b.v. een kleur, dit hoeft geen artistieke gewaarwording te zijn, maar is mogelijk een puur fysieke aangelegenheid.
Bij Ekphrasis gaat het om de bewuste toepassing van kenmerkende kwaliteiten van de ene in de andere kunst, om een gezochte verwantschap. Het zoeken naar ritmische verbanden in beeldend werk doet hij al sinds zijn academietijd. Een herhaling van vormen kun je hier zien als corresponderend met een herhaling van een melodielijn in de muziek. Het toepassen van een schema, waarbij je lege en gevulde ruimtes in verschillende variaties met elkaar combineert, kun je invullen op de wijze van een jambische of trocheïsche versvoet.

Joost schreef zelf aan een relatie (2010): 

'Qua schildertechniek ben ik gelieerd aan Van Gogh en Karel Appel (alleen olie / nat-op-nat). Deze twee schilders vormen waarschijnlijk de belangrijkste invloeden in mijn huidige werk, samen met de ‘muzikale’ composities van Mondriaan en de fijne penseelvoering van Cézanne… ook vanwege de kleurverhoudingen. Appel en Van Gogh hebben mij beïnvloed door hun voorliefde voor het grote gebaar, maar vooral door hoe ze het schilderij gebruiken als middel om zich uit te drukken! Ook… ligt hun poëtische benadering en hun licht tragische mentaliteit dicht bij mijn eigen persoonlijke visie op het dagelijks leven.'


webjeroen2Jeroen Hollander 

Jeroen Hollander woont in Brussel. Al heel lang tekent hij imaginaire stads- en openbaar vervoerplannen. Hij is daarin autodidact. 
Sinds 2001 komt hij met zijn werk naar buiten, nadat hij de kans kreeg dit te tonen aan Jan Hoet. 
Jan Hoet engageerde hem onmiddellijk voor zijn tentoonstelling YELLOW in Geel (België). Ook exposeerde hij al een keer in Breda. Sindsdien stelt hij minstens één keer per jaar tentoon.


In 2009 kreeg hij een zeer grote erkenning voor zijn werk als één van de 4 laureaten van de Prijs van de jonge Belgische schilderkunst. Dit zette hem ertoe aan zijn talenten en visies verder te exploreren. Hij gaat bewust op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen en onderzoekt de betekenis en vormen van stedelijke netwerken. Jeroen neemt ons mee op reis naar zijn imaginaire steden. 
De stadsplannen die hij ontwerpt zijn, zoals in de reclameslogan van de Belgische Spoorwegmaatschappij, 'altijd een beetje reizen'. 
In de wereld van Jeroen is een stad immers niet zozeer een verzameling straten en huizenblokken maar veeleer een complexe organische structuur van tientallen, soms honderden, tram, bus, trein en metrolijnen. Uit zijn werk spreekt een diepe fascinatie voor het openbaar vervoer en de plaats waar zich dat het best manifesteert, namelijk de stad.

webeefje3Eefje van den Braak 

Eefje van den Braak woont in Bilthoven. Zij volgde de Opleiding Keramische ambachtelijke technieken, SBB Gouda (2007-2010) met daarna een extra leerjaar Handvormen. En recent de basisopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De keuze voor Keramiek is o.a. beïnvloed door de internationale Keramuze exposities die een vijftiental jaren gehouden werden in haar woonplaats.

Eefje van den Braak is geboeid door gewone zaken zoals een radiator of tandwiel – objecten die een krachtig lijnenspel in zich hebben. Maar ook natuurlijke bronnen, zoals de zaden in een zonnebloem, spreken tot haar verbeelding. Dat verwerkt ze in haar abstracte, architectonische keramiek. Haar werk bestaat uit gelijksoortige elementen die worden doorsneden door een denkbeeldige bolvorm. Transparantie en schaduwwerking spelen in haar werk altijd een belangrijke rol.  <style="padding-left: 2em;">Vanuit de behoefte aan eenvoudige en heldere uitgangspunten werkt zij met basisvormen zoals een bol, conus of piramide. De maten en lijnen van haar werk zijn altijd logisch en weloverwogen, mathematisch. Het werk heeft klei als basis, een materiaal dat zich vaak lastig laat kneden tot de abstracte, architectonische objecten die ze voor ogen heeft. Ze vergen daarom een precieze voorbereiding en opbouw; dit voortraject vindt Eefje net zo interessant als de uitwerking in klei. In haar recente werk combineert Eefje gelijksoortige elementen met een denkbeeldige bolvorm. De bol bepaalt op welke manier de delen versneden worden. Zo geeft ze vorm aan de 'leegte' en ontstaat als het ware een extra dimensie. Door de strakke opstelling én door de combinatie van opengesneden en gesloten delen speelt transparantie en schaduwwerking een belangrijke rol. Het intrigeert Eefje dat een verzameling uniforme elementen toch in elke kijkhoek een ander beeld kan opleveren. De eenvoudige deklaag staat in dienst van de vorm; daarmee brengt ze rust in het lijnenspel. Met de zanderige huid en de natuurlijke, matte tint verzacht ze de strenge vormentaal.