web sybren 2Betuws Beeldend collectief exposeert in Stroomhuis Neerijnen

Loes ten Brink,    

    Sybren de Graaff & 

           Flos Pol

za 13 juni t/m zo 5 juli

Op zaterdag 4 juli zijn de openingstijden gewijzigd:
dan open van 10 tot 13 uur!

Op de zaterdagen & zondagen zal steeds een van de kunstenaars zelf aanwezig zijn.

dagelijks van 11 tot 17 uur; m.u.v. de maandagen
toegang en parkeren gratis

Een mooie langdurige samenwerking en vriendschap tussen de drie in de Betuwe werkende kunstenaars, Loes ten Brink, Sybren de Graaff en Flos Pol, heeft in 2012 geresulteerd in de oprichting van het Betuws Beeldend Collectief.

Wat de leden van het collectief bindt is hun intense aandacht voor de natuur. Gepassioneerd, vanuit drie verschillende standpunten, verbeelden zij met geheel eigen schildertechnieken hun persoonlijke visie op wisselende verschijningsvormen van de natuur.

Het collectief verband functioneert daarbij als katalysator: zij inspireren en stimuleren elkaar bij het zoeken naar steeds weer nieuwe wegen om hun beleving in vorm en kleur vast te leggen.


web flosFlos

...Ik ben geen prater maar daarom schilder ik ook. Mijn doeken spreken voor mij. Schilderen is misschien wel mijn taal...

Beeldend kunstenaar Flos Pol (Haarlem, 1954) woont en werkt in Maurik. Wie haar huis en atelier bezoekt, snapt gelijk dat ze een grote liefde heeft voor de natuur. Haar inspiratiebronnen zijn direct voorhanden. Het atelier loopt over in een landschappelijke tuin vol bloemen en waterpartijen. De vijvers van de voormalige forellenkwekerij liggen op rij, deels verland en deels als grote spiegels in het landschap. Alles is vol leven. De functie van viskwekerij mag dan misschien verloren zijn gegaan maar vandaag de dag is het uitgegroeid tot iets anders, de inspiratiekwekerij van Flos Pol.

Haar olieverfschilderijen zitten vol beweging, alsof ze de energie in de zich altijd vernieuwende natuur probeert te vangen. De doeken knallen van de levensdrift, ze schildert vanuit een noodzaak of haar leven ervan afhangt. ‘Ik ben geen prater maar daarom schilder ik ook. Mijn doeken spreken voor mij. Schilderen is misschien wel mijn taal!’

Ze werkt zoals de natuur de seizoenen kent. ‘Ik schilder soms lange periodes achter elkaar, tot ik leeg ben. Dan ga ik me weer omringen met inspirerende zaken. Ik verzamel sporen, aanleidingen om verder te werken. Ik loop door mijn tuin en wandel door de omgeving en maak foto’s. Ik zoom graag in op de schoonheid om mij heen.’ Ze maakt foto’s van bloemen, zaden, bladstructuren, lichtval, takken en struiken. Ze legt het vast en absorbeert de beelden als een spons. Als ze weer opgeladen is, gaat ze terug het atelier in om weer achter de ezel te gaan staan. ‘Op het doek vertaalt zich wat ik gezien heb en waar ik me mee omringd heb, maar nooit letterlijk. Pas achteraf kan ik herleiden welke vormen en foto’s me geïnspireerd hebben.’

Naast haar schilderwerk maakt ze ook objecten. Het zijn ruimtelijke schilderijen die geïnspireerd zijn door het materiaal en de vormentaal uit haar omgeving. De juten touwen die de fruit- en boomkwekers in de buurt gebruiken, heeft ze vervlochten tot nesten, maar ook het wier en de mossen die de basisvormen van de vervening van de vijvers gebruikt ze als bouwmateriaal. ‘Ik heb ze er uitgevist en laten drogen om ze vervolgens in mijn nestobjecten te verwerken. Net na mijn verhuizing heb ik een periode niet geschilderd, de nestvormen die ik in die periode heb gebouwd liggen dan ook heel dicht bij het gevoel dat ik een nieuw nest moest creëren.’

Het atelier van Flos past haar als een veilig nest. Vanuit deze broedplaats durft ze zich bloot te geven, viert zij het bestaan en creëert zij nieuw leven. In haar penseelstreken spreekt ze hardop over de kwetsbaarheid van de schoonheid.


web loesLoes

Loes ten Brink (1945) studeerde af aan de Rietveld Academie van Amsterdam. Naast haar medische loopbaan als arts heeft ze altijd geschilderd en getekend. Sinds 2003 heeft ze haar focus verlegd en wijdt ze zich fulltime aan de beeldende kunst. Haar werk is geïnspireerd op de beweging van wolken en golven. Verder schildert ze portret en naakten.

Ze is lid van de kunstenaarsvereniging voor het rivierengebied Werkplek.

...Ik kies onderwerpen die me raken, een zonsondergang, de waterstroom van een rivier, een wolkenlucht boven een landschap, golven op een strand...

In haar realistische werken brengt ze haar fascinatie voor de natuur tot uitdrukking. Het landschap onder invloed van de seizoenen en de constant veranderende lichtval maakt zij tot onderwerp van haar schilderijen. De natuur verveelt haar nooit. In haar werk lijkt ze niet zozeer de tijd tot stilstand te willen brengen dan dat ze de kijker deelgenoot wil maken van haar persoonlijke beleving. De sensatie om er onderdeel van te zijn, om op te gaan in het geheel. Zelf zegt ze hierover: ‘De kunst bestaat vooral uit kijken en op het goede moment op de juiste plek zijn. Ik kies intuïtief uit thema’s die me raken. Een zonsondergang, de waterstroom van een rivier, een wolkenlucht boven een landschap, golven op een strand. Het zijn unieke momenten die gerepeteerd worden, ik zie ze als de dagelijkse verschijningsvormen van het eeuwige.’

Om zich nog meer te omringen met haar lievelingsthematiek heeft ze tien jaar geleden de binnenstad van Utrecht ingewisseld voor een huis aan de Waal. De beelden van het rivierlandschap vallen nu haar woonhuis binnen. Bij koud weer brengt zij vanuit haar zolderraam de Heesseltsche Uiterwaarden in beeld. Dat bracht haar, na jarenlang in het vierkant geschilderd te hebben, weer terug in het schetsboek. Dubbele pagina’s geven, door dat er letterlijk ruimte is, een panoramisch tafereel. Dit nieuwe perspectief bracht haar recent tot het beschilderen van twee naast elkaar geplaatste paneeltjes.

Het liefst werkt ze op locatie, te midden van een landschap in beweging. Waar de uiterwaarden zich vol laten lopen met water en later na een terugtrekkende beweging weer droogvallen, de zomerzon die van de rivier een glinsterend lint maakt of het effect van een duwbak die ritmisch golven produceert.

Het oeuvre van Loes ten Brink laat zich zien als een rivierloop. De ogenschijnlijk bewegingloze beelden hebben door hun poëtische lading een krachtige onderstroom die je mee kan voeren naar een groter geheel.


web sybrenSybren

..Elk schilderij is voor mij weer een picturaal experiment dat ik beleef als een spannend avontuur in een vreemd en onbekend domein, zoals in een kleurrijke droom...

Sybren de Graaff volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Gedurende een groot aantal jaren gaf hij les in de beeldende vakken en kunstgeschiedenis op scholen voor VO en HBO. Tentoonstellingen van zijn werk waren er vanaf 1991 in binnen- buitenlandse galeries. Hij ontving in Parijs voor zijn inzending van grafisch werk voor de Salon Nationale des Beaux Arts in 2003 de Prix de Bracquemond.

Sinds 1993 woont en werkt hij in het Betuwse Ravenswaay, gemeente Buren. Sybrens beeldend werk is grotendeels gerelateerd aan een rijk geschakeerde natuur. Zijn inspiratiebronnen zoekt en vindt hij soms in verre oorden, maar veelal ook dicht bij huis. Opgenomen in de stilte en verlatenheid van woestijnen en hooggebergten, concentreert hij zich op het oorspronkelijke niet gecultiveerde landschap en in het bijzonder op de wording en vorming van de levende natuur. Met diezelfde aandacht voor groei kan hij zich ook even gemakkelijk verliezen in de intieme beslotenheid van zijn eigen achtertuin.

Deze twee begrippen, wording en groei, weerspiegelen zich in de manier waarop hij schildert. Zo ontstaan en groeien de beelden op zijn latere doeken veelal uit een aanvankelijke chaos van ongestructureerde verfvlekken. Tijdens het schilderen laat hij zich geheel leiden door zijn intuïtief, waardoor vlekken zich laten uitbreiden en onderling vermengen tot grillige vormen, die zich bijna magisch laten ordenen tot verrassende beelden, rijk aan allerlei associatieve inhouden. Slechts spaarzame elementen op het doek herinneren nog aan het als uitgangspunt gekozen landschap, een woest gebergte of een bloeiende tuin. Niet de gangbare verschijningsvorm daarvan maar de innerlijke ervaring en de beleving komen zo volledig mogelijk tot uitdrukking.

Sybren: "Elk nieuw schilderij is voor mij weer een picturaal experiment, dat ik beleef als een spannend avontuur in een vreemd en onbekend domein, zoals in een kleurrijke droom".