Eigenaar van deze website: 
Stichting Stroomhuis 
Van Pallandtweg 1
4182 CA Neerijnen
Tel.: 0344 616233

Disclaimer:
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door producenten en gezelschappen, wordt continue op actualiteit onderhouden, is mede gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen "links' naar andere websites, waar direct of indirect naar verwezen wordt. Alle informatie kan zonder vooraankondiging, uitgebreid, aangepast of verwijderd worden. Alle op deze site vermelde productnamen en logo's zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Stroomhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.