Streekproductenmarkt
Stroomhuis afgelast
 
De jaarlijkse markt voor streekproducten in en rond Stroomhuis – komende zaterdag 13 oktober – kan helaas NIET doorgaan.
 
Verscheidene kraamhouders die eerst belangstelling toonden, hebben om uiteenlopende redenen plots moeten afhaken. Het eerder beoogde succes van de markt is daarom niet voldoende verzekerd. Vandaar dat we hebben moeten besluiten de markt als geheel af te gelasten.
 
NB: de jaarlijkse Sapdag die Stroomhuis eveneens zaterdag 13 oktober organiseert, gaat daarentegen ongewijzigd door. Ondanks de veelal tegenvallende oogst zijn toch circa 4.100 kg appels en peren aangemeld.
Dat wordt dus opnieuw een prima productie, van 's morgens vroeg tot begin van de avond. 
Alle betrokken aanbieders van appels en peren zijn daarover geïnformeerd, zoals over hun tijden in ons productieschema.
 
Voorts, maar los hiervan:
Stroomhuis heeft inmiddels – samen met partners – voor komend voorjaar 2013 een nieuw concept streekproductenmarkt in ontwikkeling.
We zullen hierover iedereen te zijner tijd graag nader informeren.
 
Bestuur Stroomhuis