Reservering voor Sapdagen 2020:
Sapdag zaterdag 19 september 2020
Als een week voor het persen de hoeveelheid te persen fruit sterk afwijkt van uw op dit aanmeldformulier vermelde hoeveelheid, dan graag per e-mail de actuele te verwachte hoeveelheid doorgeven! Dat kan via het mailadres
Vanaf zaterdag 12 september geven wij u door wanneer wij u verwachten.