Reservering voor Sapdagen 2019:
Vrijdag 13 september 1e SAPDAG
Als een week voor het persen de hoeveelheid te persen fruit sterk afwijkt van uw op dit aanmeldformulier vermelde hoeveelheid, dan graag per e-mail de actuele te verwachte hoeveelheid doorgeven! Dat kan via het mailadres
Vanaf maandag 9 september geven wij u door wanneer wij u verwachten.