webnachtvlinder3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Nachtvlindernacht  

Nacht nachtvlinder


vrijdag 22 juni
Aanvang: 22 uur, toegang gratis

web buizerdStroomhuis Neerijnen
werkgoep Natuur & Landschap

 

Op zaterdag 14 mei 2016 organiseerde Stroomhuis Neerijnen - samen met natuurorganisatie IVN West-Betuwe - op Landgoed Neerijnen-Waardenburg opnieuw de vogelexcursie:
Vroege Vogels IIBijzonderheden:

  • de aanvang was om 5:45 uur (zonsopgang)
  • er waren circa 25 deelnemers
  • de gidsen waren opnieuw Bert Vos en Saskia Weddepohl
  • het weer was redelijk goed, alleen erg koud voor de tijd van het jaar
  • de excursie duurde twee uur
  • na afloop was er een ontbijt in de UIT-spanning.

In totaal zijn deze keer 59 verschillende soorten vogels waargenomen.

NB: Dat is slechts een minder dan tijdens de vorige excursie Vroege Vogels I, op zaterdag 26 maart 2016.

Hierbij de vogellijst van Voege Vogels II (14 mei 2016):
      (ter vergelijking: de lijst van Vroege Vogels I, staat daar onder).

 1

knobbelzwaan31

heggenmus2

grauwe gans32

roodborst3

bergeend33

roodborsttapuit4

nijlgans34

zanglijster5

wilde eend35

merel6

krakeend36

tuinfluiter7

zomertaling37

grasmus8

fazant38

zwartkop9

fuut39

sprinkhaanzanger10

aalscholver40

kleine karekiet11

blauwe reiger41

fitis12

ooievaar42

tjiftjaf13

buizerd43

vuurgoudhaan14

waterhoen44

winterkoning15

meerkoet45

grauwe vliegenvanger16

scholekster46

koolmees17

kievit47

pimpelmees18

tureluur48

boomklever19

kokmeeuw49

ekster20

holenduif50

gaai21

houtduif51

kauw22

Turkse tortel52

zwarte kraai23

gierzwaluw53

spreeuw24

groene specht54

huismus25

grote bonte specht55

vink26

oeverzwaluw56

kneu27

boerenzwaluw57

putter28

huiszwaluw58

groenling29

graspieper59

rietgors30

witte kwikstaart   

Hierbij vogellijst van Vroege Vogels I (25 maart 2016):1

aalscholver31

koolmees2

blauwe reiger32

krakeend3

boerenzwaluw33

kuifeend4

boomklever34

matkop5

boomkruiper35

meerkoet6

brandgans36

merel7

buizerd37

nijlgans8

ekster38

ooievaar9

fazant39

pimpelmees10

fuut40

putter11

gaai41

rietgors12

grasmus   ??42

ringmus13

graspieper43

roodborst14

grauwe gans44

roodborsttapuit15

groene specht45

scholekster16

groenling46

slechtvalk17

grote bonte specht47

slobeend18

grote Canadese gans48

spreeuw19

grote mantelmeeuw49

staartmees20

grote zilverreiger50

tjiftjaf21

heggenmus51

torenvalk22

holenduif52

Turkse tortel23

houtduif53

veldleeuwerik24

huismus54

vink25

ijsvogel55

waterhoen26

kauw56

wilde eend27

kievit57

winterkoning28

kleine plevier  58

wulp29

kokmeeuw59

zanglijster30

kolgans60

zwarte kraai 

webzilverreigerStroomhuis Neerijnen
Werkgroep Natuur & LandschapExcursie Vroege Vogels 1,
op zaterdag 26 maart 2016


Aantal deelnemers: 25
vogelgidsen: Bert Vos en Saskia Weddepohl
Prachtig voorjaarsweer


Welke verschillende vogelsoorten hebben we allemaal gezien?

We denken in totaal 60 (vorig jaar: 52). Zie hieronder de complete lijst.

Maar een daarvan is nog onzeker, zegt een van de gidsen ons.

NB: foto: de grote zilverreiger die we zagen.


1

aalscholver31

koolmees2

blauwe reiger32

krakeend3

boerenzwaluw33

kuifeend4

boomklever34

matkop5

boomkruiper35

meerkoet6

brandgans36

merel7

buizerd37

nijlgans8

ekster38

ooievaar9

fazant39

pimpelmees10

fuut40

putter11

gaai41

rietgors12

grasmus   ??42

ringmus13

graspieper43

roodborst14

grauwe gans44

roodborsttapuit15

groene specht45

scholekster16

groenling46

slechtvalk17

grote bonte specht47

slobeend18

grote Canadese gans48

spreeuw19

grote mantelmeeuw49

staartmees20

grote zilverreiger50

tjiftjaf21

heggenmus51

torenvalk22

holenduif52

Turkse tortel23

houtduif53

veldleeuwerik24

huismus54

vink25

ijsvogel55

waterhoen26

kauw56

wilde eend27

kievit57

winterkoning28

kleine plevier  58

wulp29

kokmeeuw59

zanglijster30

kolgans60

zwarte kraai

webcetti

Vogelexcursie Vroege Vogels 31 maart 2018:

      Waargenomen vogels in
     Parkbos Neerijnen

webgraspieperVroege Vogels II, zaterdag 12 mei 

 

Vogelrijkdom Neerijnen 2018

 

Op zaterdag 12 mei 2018 organiseerden we vanuit Stroomhuis Neerijnen opnieuw een excursie Vroege Vogels plus ontbijt. Dat was de tweede dit jaar en de 20ste in de geschiedenis van ons cultureel en landschapscentrum.

Aan deze natuurtocht op Landgoed Neerijnen-Waardenburg, nu onder leiding van IVN-natuurgids Saskia Weddepohl, namen in totaal 24 mensen deel. We gingen bij het krieken van de dag op pad, dat wil zeggen bij zonsopgang om 05:51 uur. De wandeling duurde circa 2,5 uur.

Samen zagen en/of hoorden we in het parkbos en de bijbehorende uiterwaarden liefst 61 verschillende soorten vogels. Hieronder de complete opsomming van al die waargenomen vogelsoorten.

Een daarvan was de graspieper, heel fraai gefotografeerd door Lucas Timmerman, een van de deelnemers (zie hierboven). 

 

ter vergelijking:
sinds wij dit bijhouden, zijn de afgelopen jaren op Landgoed Neerijnen-Waardenburg de volgende aantallen vogelsoorten waargenomen:

jaar

Excursie Vroege Vogels

Aantal waargenomen vogels

2018

12 mei

61

31 maart

41

2017

13 mei

59

25 maart

57

2016

14 mei

59

26 maart

60

2015

9 mei

47

     

 

61 vogels waargenomen tijdens excursie Vroege Vogels, op za 12 mei 2018:

1

aalscholver

31

kievit

2

bergeend

32

kleine karekiet

3

blauwe reiger

33

kneu

4

boerenzwaluw

34

knobbelzwaan

5

boomklever

35

koekoek

6

boomkruiper

36

kokmeeuw

7

bosrietzanger

37

koolmees

8

brandgans

38

krakeend

9

buizerd

39

meerkoet

10

canadese gans

40

merel

11

cetti’s zanger

41

nijlgans

12

ekster

42

ooievaar

13

fazant

43

pimpelmees

14

fitis

 

44

putter

15

fuut

 

45

rietgors

16

gaai

 

46

roodborst

17

gekraagde roodstaart

 

47

roodborsttapuit

18

gierzwaluw

48

scholekster

19

grasmus

49

slechtvalk

20

graspieper

50

spreeuw

21

grauwe gans

51

tjiftjaf

22

groene specht

52

tureluur

23

groenling

53

turkse tortel

24

grote bonte specht

54

veldleeuwerik

25

grote zilverreiger

55

vink

26

heggenmus

56

waterhoen

27

houtduif

57

wilde eend

28

huismus

58

winterkoning

29

huiszwaluw

59

zilvermeeuw

30

kauw

60

zwartkop

61

zwarte kraai