web sybren 2Betuws Beeldend collectief exposeert in Stroomhuis Neerijnen

Loes ten Brink,    

    Sybren de Graaff & 

           Flos Pol

za 13 juni t/m zo 5 juli

Op zaterdag 4 juli zijn de openingstijden gewijzigd:
dan open van 10 tot 13 uur!

Op de zaterdagen & zondagen zal steeds een van de kunstenaars zelf aanwezig zijn.

dagelijks van 11 tot 17 uur; m.u.v. de maandagen
toegang en parkeren gratis

Een mooie langdurige samenwerking en vriendschap tussen de drie in de Betuwe werkende kunstenaars, Loes ten Brink, Sybren de Graaff en Flos Pol, heeft in 2012 geresulteerd in de oprichting van het Betuws Beeldend Collectief.

Wat de leden van het collectief bindt is hun intense aandacht voor de natuur. Gepassioneerd, vanuit drie verschillende standpunten, verbeelden zij met geheel eigen schildertechnieken hun persoonlijke visie op wisselende verschijningsvormen van de natuur.

Het collectief verband functioneert daarbij als katalysator: zij inspireren en stimuleren elkaar bij het zoeken naar steeds weer nieuwe wegen om hun beleving in vorm en kleur vast te leggen.


web flosFlos

...Ik ben geen prater maar daarom schilder ik ook. Mijn doeken spreken voor mij. Schilderen is misschien wel mijn taal...

Beeldend kunstenaar Flos Pol (Haarlem, 1954) woont en werkt in Maurik. Wie haar huis en atelier bezoekt, snapt gelijk dat ze een grote liefde heeft voor de natuur. Haar inspiratiebronnen zijn direct voorhanden. Het atelier loopt over in een landschappelijke tuin vol bloemen en waterpartijen. De vijvers van de voormalige forellenkwekerij liggen op rij, deels verland en deels als grote spiegels in het landschap. Alles is vol leven. De functie van viskwekerij mag dan misschien verloren zijn gegaan maar vandaag de dag is het uitgegroeid tot iets anders, de inspiratiekwekerij van Flos Pol.

Haar olieverfschilderijen zitten vol beweging, alsof ze de energie in de zich altijd vernieuwende natuur probeert te vangen. De doeken knallen van de levensdrift, ze schildert vanuit een noodzaak of haar leven ervan afhangt. ‘Ik ben geen prater maar daarom schilder ik ook. Mijn doeken spreken voor mij. Schilderen is misschien wel mijn taal!’

Ze werkt zoals de natuur de seizoenen kent. ‘Ik schilder soms lange periodes achter elkaar, tot ik leeg ben. Dan ga ik me weer omringen met inspirerende zaken. Ik verzamel sporen, aanleidingen om verder te werken. Ik loop door mijn tuin en wandel door de omgeving en maak foto’s. Ik zoom graag in op de schoonheid om mij heen.’ Ze maakt foto’s van bloemen, zaden, bladstructuren, lichtval, takken en struiken. Ze legt het vast en absorbeert de beelden als een spons. Als ze weer opgeladen is, gaat ze terug het atelier in om weer achter de ezel te gaan staan. ‘Op het doek vertaalt zich wat ik gezien heb en waar ik me mee omringd heb, maar nooit letterlijk. Pas achteraf kan ik herleiden welke vormen en foto’s me geïnspireerd hebben.’

Naast haar schilderwerk maakt ze ook objecten. Het zijn ruimtelijke schilderijen die geïnspireerd zijn door het materiaal en de vormentaal uit haar omgeving. De juten touwen die de fruit- en boomkwekers in de buurt gebruiken, heeft ze vervlochten tot nesten, maar ook het wier en de mossen die de basisvormen van de vervening van de vijvers gebruikt ze als bouwmateriaal. ‘Ik heb ze er uitgevist en laten drogen om ze vervolgens in mijn nestobjecten te verwerken. Net na mijn verhuizing heb ik een periode niet geschilderd, de nestvormen die ik in die periode heb gebouwd liggen dan ook heel dicht bij het gevoel dat ik een nieuw nest moest creëren.’

Het atelier van Flos past haar als een veilig nest. Vanuit deze broedplaats durft ze zich bloot te geven, viert zij het bestaan en creëert zij nieuw leven. In haar penseelstreken spreekt ze hardop over de kwetsbaarheid van de schoonheid.


web loesLoes

Loes ten Brink (1945) studeerde af aan de Rietveld Academie van Amsterdam. Naast haar medische loopbaan als arts heeft ze altijd geschilderd en getekend. Sinds 2003 heeft ze haar focus verlegd en wijdt ze zich fulltime aan de beeldende kunst. Haar werk is geïnspireerd op de beweging van wolken en golven. Verder schildert ze portret en naakten.

Ze is lid van de kunstenaarsvereniging voor het rivierengebied Werkplek.

...Ik kies onderwerpen die me raken, een zonsondergang, de waterstroom van een rivier, een wolkenlucht boven een landschap, golven op een strand...

In haar realistische werken brengt ze haar fascinatie voor de natuur tot uitdrukking. Het landschap onder invloed van de seizoenen en de constant veranderende lichtval maakt zij tot onderwerp van haar schilderijen. De natuur verveelt haar nooit. In haar werk lijkt ze niet zozeer de tijd tot stilstand te willen brengen dan dat ze de kijker deelgenoot wil maken van haar persoonlijke beleving. De sensatie om er onderdeel van te zijn, om op te gaan in het geheel. Zelf zegt ze hierover: ‘De kunst bestaat vooral uit kijken en op het goede moment op de juiste plek zijn. Ik kies intuïtief uit thema’s die me raken. Een zonsondergang, de waterstroom van een rivier, een wolkenlucht boven een landschap, golven op een strand. Het zijn unieke momenten die gerepeteerd worden, ik zie ze als de dagelijkse verschijningsvormen van het eeuwige.’

Om zich nog meer te omringen met haar lievelingsthematiek heeft ze tien jaar geleden de binnenstad van Utrecht ingewisseld voor een huis aan de Waal. De beelden van het rivierlandschap vallen nu haar woonhuis binnen. Bij koud weer brengt zij vanuit haar zolderraam de Heesseltsche Uiterwaarden in beeld. Dat bracht haar, na jarenlang in het vierkant geschilderd te hebben, weer terug in het schetsboek. Dubbele pagina’s geven, door dat er letterlijk ruimte is, een panoramisch tafereel. Dit nieuwe perspectief bracht haar recent tot het beschilderen van twee naast elkaar geplaatste paneeltjes.

Het liefst werkt ze op locatie, te midden van een landschap in beweging. Waar de uiterwaarden zich vol laten lopen met water en later na een terugtrekkende beweging weer droogvallen, de zomerzon die van de rivier een glinsterend lint maakt of het effect van een duwbak die ritmisch golven produceert.

Het oeuvre van Loes ten Brink laat zich zien als een rivierloop. De ogenschijnlijk bewegingloze beelden hebben door hun poëtische lading een krachtige onderstroom die je mee kan voeren naar een groter geheel.


web sybrenSybren

..Elk schilderij is voor mij weer een picturaal experiment dat ik beleef als een spannend avontuur in een vreemd en onbekend domein, zoals in een kleurrijke droom...

Sybren de Graaff volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Gedurende een groot aantal jaren gaf hij les in de beeldende vakken en kunstgeschiedenis op scholen voor VO en HBO. Tentoonstellingen van zijn werk waren er vanaf 1991 in binnen- buitenlandse galeries. Hij ontving in Parijs voor zijn inzending van grafisch werk voor de Salon Nationale des Beaux Arts in 2003 de Prix de Bracquemond.

Sinds 1993 woont en werkt hij in het Betuwse Ravenswaay, gemeente Buren. Sybrens beeldend werk is grotendeels gerelateerd aan een rijk geschakeerde natuur. Zijn inspiratiebronnen zoekt en vindt hij soms in verre oorden, maar veelal ook dicht bij huis. Opgenomen in de stilte en verlatenheid van woestijnen en hooggebergten, concentreert hij zich op het oorspronkelijke niet gecultiveerde landschap en in het bijzonder op de wording en vorming van de levende natuur. Met diezelfde aandacht voor groei kan hij zich ook even gemakkelijk verliezen in de intieme beslotenheid van zijn eigen achtertuin.

Deze twee begrippen, wording en groei, weerspiegelen zich in de manier waarop hij schildert. Zo ontstaan en groeien de beelden op zijn latere doeken veelal uit een aanvankelijke chaos van ongestructureerde verfvlekken. Tijdens het schilderen laat hij zich geheel leiden door zijn intuïtief, waardoor vlekken zich laten uitbreiden en onderling vermengen tot grillige vormen, die zich bijna magisch laten ordenen tot verrassende beelden, rijk aan allerlei associatieve inhouden. Slechts spaarzame elementen op het doek herinneren nog aan het als uitgangspunt gekozen landschap, een woest gebergte of een bloeiende tuin. Niet de gangbare verschijningsvorm daarvan maar de innerlijke ervaring en de beleving komen zo volledig mogelijk tot uitdrukking.

Sybren: "Elk nieuw schilderij is voor mij weer een picturaal experiment, dat ik beleef als een spannend avontuur in een vreemd en onbekend domein, zoals in een kleurrijke droom".

   
   

Nieuws  

Rotonde bij Stroomhuis

begin juli week dicht

De route naar Stroomhuis Neerijnen wordt al lange tijd ernstig gehinderd. Nu nog erger. Van ma 3 tot vr 7 juli is - naar wij via verkeersborden mogen vernemen - ook de rotonde tussen Waardenburg en Neerijnen compleet afgesloten, voor alle autoverkeer. Dit vanwege de aanleg van een fietspad langs de Steenweg, dat is de weg van Geldermalsen naar Waardenburg en Neerijnen. Dorp Neerijnen, Stroomhuis en onze horeca UIT-spanning zijn hierdoor tijdelijk nog moeilijker bereikbaar.
Per auto kan dit dan wellicht het beste alleen nog 'binnendoor', via Opijnen. Om in Opijnen via de snelweg te komen: kies op de A15 de afslag naar Geldermalsen/Est, en dan naar Est, en vervolgens doorrijden naar Opijnen, en tenslotte naar Neerijnen.

Onze excuses voor dit grote ongemak. Maar de gemeentelijke en provinciale autoriteiten zijn buitengewoon laks en geven hierover geen enkele informatie, ook niet naar ons, de bewoners van het dorp en andere direct betrokkenen.
Dat dit fietspad er alsnog komt, lijkt ons overigens een heel goede zaak.


Rabo-prijs Stroomhuis


Stroomhuis Neerijnen heeft bij Rabobank West Betuwe een mooie prijs gewonnen. Doordat veel leden van de Rabo bij hun actie 'Een aandeel in de Betuwe' op Stroomhuis stemden, ontvangt ons cultureel centrum van de bank liefst € 958,53. Dit bedrag is bedoeld om een nieuwe activiteit mogelijk te maken. Dat is een maandelijkse concertserie 'Wereldse klanken' die in september van start zal gaan. Ook vorig jaar won Stroomhuis al eens zo'n leuke Rabo-prijs, toen voor het succesvolle concertprogramma 'Rivierenland Klassiek'. Dat wordt ook komend najaar voortgezet.


webkoekoek
Vogelweek 2017

Za 13 mei stond Stroomhuis in het teken van de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming. 's Morgens vroeg, bij het krieken van de dag, was er weer de traditionele vogelexcursie 'Vroege Vogels', op Landgoed Neerijnen. Niet minder dan 59 verschillende vogelsoorten werden waargenomen. Voor een overzicht daarvan, klik hier.
's Avonds vertoonde het Filmhuis van Stroomhuis twee prachtige vogelfilms: 
‘De terugkeer van de ijsvogel’ (van Cees van Kempen), en de eerste documentaire in de filmgeschiedenis (uit 1922 !) over de bijzondere gedragingen van de koekoek (op foto: jonge koekoek, gevoerd door zijn 'pleegmoeder' kleine karekiet).


webzwerfbieb3

'Zwerfbieb Stroomhuis'

Stroomhuis Neerijnen heeft in horecagelegenheid 'UIT-spanning het Stroomhuis' een heel bijzondere bibliotheek geopend. Namelijk een boekenkast vol boeken, en ook dvd's en cd's, die je gratis mag meenemen en lenen als je dat leuk lijkt.
Tegelijk mag je er ook boeken, films en muziek in terug zetten die je zelf mooi vond en waarvan je anderen wilt laten meegenieten.
'Delen' heet dat. We geven dit initiatief, samen met Bibliotheek Rivierenland, de naam 'Zwerfbieb Stroomhuis'. Info bij Wim Schoutendorp: 06-13473992


webcettis
Primeur: Cetti's zanger


Voor het eerst is er op Landgoed Neerijnen een Cetti's zanger waargenomen. Dat was tijdens de vogelexcursie Vroege Vogels I, op za 25 maart. Deze vooral Italiaanse zangvogel rukt op naar het noorden. Al langer is Cetti's zanger - vernoemd naar een Italiaanse vogelaar die deze zangvogel het eerst observeerde - een vaste gast in de Biesbosch. Nu ook is deze zuidelijke zanger inmiddels al meerdere keren waargenomen op landgoed Neerijnen!
Voor de lijst van de nu 57 waargenomen vogels, klik hier   


Steenweg afgesloten

Bezoekers Stroomhuis, komend van Geldermalsen, let op: de Steenweg van Meteren naar Waardenburg is afgesloten. Dit vanwege de aanleg van een fietspad. Dit duurt tot de zomer. Daarom rijden via snelweg A2, afslag Waardenburg. Het kan ook via A15, Est en Opijnen, maar dat is erg om.


Stroomhuis zoekt 
technici (m/v)


Door de almaar groeiende belangstelling voor de activiteiten van cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen is er behoefte aan uitbreiding van onze werkgroep technische ondersteuning. Heb jij kennis van theatertechniek als licht, geluid en projectie, en wil je dat met ons delen, of wil je dit graag leren, geef je op en sluit je dan aan bij de groep vrijwilligers van Stroomhuis Neerijnen. We zoeken meerdere mensen (m/v) die het leuk vinden om licht, geluid en niet zelden ook beeld bij onze voorstellingen goed in te regelen. Belangstellenden voor wie dit een uitdaging is, kunnen zich melden via ons mailadres  . Leuk als je je aangesproken voelt !


web sapdag
Vers appelsap te koop
in Stroomhuis

Stroomhuis Neerijnen hield in oktober weer zijn fameuze jaarlijkse Sapdag. Dat was voor alle mensen in onze regio met een of meer fruitbomen in hun tuin. En die niet weten wat zij met al dat prachtige fruit aanmoeten.
Stroomhuis heeft echter ook zelf zo'n 500 kilo appels voor eigen rekening tot heerlijk vers vruchtensap laten persen. Dat sap is afkomstig van biologisch geteelde appels, zoals van fruitteler Louis Ruissen uit Varik. 
Dat eigen gemaakt sap is minimaal twee jaar houdbaar, en bij ons verkrijgbaar voor € 8,50 per pak van vijf liter
Vraag er naar als u Stroomhuis bezoekt! Want U kunt een of meer pakken van ons verse sap zo meekrijgen. Ook heerlijk en gezond voor kinderen en kleinkinderen!


   

Cultureel centrum Stroomhuis Neerijnen ontvangt diverse financiële bijdragen. Dit ter versterking van de techiek achter wat wij doen:
Investeren in betere stoelen, beeld, geluid en belichting.
Daarnaast soms ook om kostbare programma's betaalbaar te houden. 

Naast stichting Vrienden van het Stroomhuis zijn onze sponsors:
logo GLK-fcvsbLogo

top logo pbc anjer 1

Prins Bernhard Cultuurfonds

rabobanklogo

Rabobank West-Betuwe

Logo Gemeente Neerijnen

Gemeente Neerijnen

paal Oranje Fonds-bloklogo vsi 285x156

logo lions

Lionsclub Neerijnen 

 
 
   
© 2004-2016 StroomhuisNeerijnen